Sonradan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olma Şartları?

Sonradan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olma Şartları?            

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 5901 Sayılı Yasa’ya göre doğumla ya da sonradan olmak üzere iki türlü kazanılır.

Sonradan kazanılan vatandaşlığı, 5901 Sayılı Yasa’nın 9/1.maddesinde düzenlenmiş olup, “Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir” hükmünü içermektedir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

-Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

-5901 Sayılı Kanun uyarınca sonradan Türk vatandaşlığının kazanılmasında uygulanacak temel ilke ve esaslar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.

Başvuru için aranan şartlar

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

a)Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

b)Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,

c)Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,

ç)Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

d)İyi ahlak sahibi olmak,

e)Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,

f)Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,

g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

a)Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

b)04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.

c)Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.

d)Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilir.

Türk vatandaşlığının ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanılması

Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

a)Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.

b)Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.

Türk vatandaşlığının ikamet şartına bağlı olarak yeniden kazanılması

5901 sayılı Kanunu’n 29. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Cumhurbaşkanı kararıyla, 34. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

Türk vatandaşlığının EVLENME yoluyla kazanılması

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

a)Aile birliği içinde yaşama, (fiilen birlikte aile olarak yaşama)

b)Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

c)Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

-Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde (a) bendindeki şart aranmaz.

-Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması

5901 sayılı Kanunu’n 27.maddesi kapsamında ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanırlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olanlar hakkında 5901 sayılı Kanunu’n 11.maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

Söz konusu vatandaşlık kazanma işlemlerinin takibinin ve neticelendirilmesinin hak kaybına neden olmamak için bu konularda uzman bir avukat yardımı ile takip edilmesini önemle tavsiye ederiz.

Av. Osman Yengil

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*